Bso

Bso Informatie Omarm Mij

Buitenschoolse opvang

Bij BSO Omarm Mij bieden wij opvang aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang Omarm Mij hebben minimaal een conform het CAO Kinderopvang.

De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kindgerichtheid, motivatie en uitstraling.

Buitenschoolse opvang

Bij BSO Omarm Mij bieden wij opvang aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang Omarm Mij hebben minimaal een conform het CAO Kinderopvang.

De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kindgerichtheid, motivatie en uitstraling.

Bso Omarm mij

Bij BSO Omarm Mij bieden wij opvang aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze stamgroep heeft een maximale grootte van 20 kindplaatsen met een uitbreiding van 24 kindplaatsen.

De leidster / kind ratio is 1 op 10. Momenteel zal BSO Omarm Mij als verticale groep van start gaan met een kindplaatsen van 20 kinderen.

Mocht er in de nabije toekomst meer dan 20 kinderen worden aangemeld, dan zal er een groep splitsing plaats vinden . Dit houd in dat de kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar zullen worden opgevangen op de entree speelruimte en de kinderen in de leeftijd 8-13 jaar op de begane speelruimte. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek met de ouders plaats.

Tijdens dit gesprek wordt de praktische kant van de opvang doorgenomen en de zakelijke aspecten worden vastgelegd in een eventuele overeenkomst.

Groepsvorming

De groepsruimte is onderverdeeld in 3 verdiepingen en is als volgt ingericht:

• Entree ruimte dient als speelruimte waarbij de kinderen zich kunnen uitleven in de diverse speelhoeken. Denk daarbij aan de knutselhoek, verkleedhoek, bouwhoek en computerhoek. Op deze verdieping bevindt zich ook de kindertoiletten. De groepsruimte biedt activiteiten aan kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar.

• Eerste Verdiepingsruimte biedt ontspanning en groepsvorming. Hiervoor is er gekozen voor een grote eettafel waar wij gezamenlijk kunnen eten, spelletjes kunnen doen en thematisch aan de slag kunnen als het gaat om de diverse projecten. Ook is er een lounge gedeelte aanwezig waar wij televisie of een dvd kunnen kijken en ook op de Xbox kunnen spelen. Op deze verdieping bevindt zich ook de keuken en een kantoor ruimte.

• Op de begaande grond kunnen de kinderen tot bloei gaan. Daar bevindt zich de Kids Club. Een unieke alternatief groep voor kinderen die behoefte hebben in een uitdaging of voor het ontwikkelen van een hobby. Ook bieden wij binnen de Kids Club diverse workshops zoals: Bakken, koken, mozaïeken, boetseren, kwekerij en nog veel meer. De groepsruimte biedt activiteiten aan kinderen in de leeftijd van 8 – 13 jaar.

Naast de verdiepingsruimte mogen in het algemeen alle kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar gebruik maken van de kook / activiteiten groep, de computerhoek en buitenruimte (volgens rooster).

Voeding

De kinderen op de BSO krijgen wanneer ze uit school komen tussen 16:00 – 16:30 uur een warme maaltijd. Ook tijdens de vakanties krijgen zij een gevarieerde warme maaltijd aangeboden. Alle maaltijden worden vers bereid door de pedagogisch medewerker. Er zal ter alle tijden volgens de protocol hygiënecode en protocol handen wassen worden gewerkt.

De temperatuur van de voorgeschoteld maaltijd zal nauwkeurig worden gecontroleerd aan de hand van een temperatuur meter (zie protocol hygiënecode en protocol hadden wassen).

Rond 17:30 uur mogen zij fruit naar keuze nemen. In de vakanties, studie/margedagen krijgen zij om 10:00 uur een cracker/beschuit en een broodmaaltijd om 13:00 uur.

Tussen de broodmaaltijd en de warme maaltijd krijgen zij uiteraard fruit en andere tussendoortjes.

Personeelsbeleid BSO

De pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang Omarm Mij hebben minimaal een afgerond opleiding conform het CAO Kinderopvang. De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kindgerichtheid, motivatie en uitstraling. Elk jaar wordt er vanuit de directie een bijscholing aan de leidsters aangeboden.

Deze bijscholing zal altijd in het kader zijn van het pedagogisch handelen. De leidsters zijn ook gecertificeerd op het gebied van de Meldcode Kindermishandeling, EHak (Eerste hulp aan kinderen) en stagebegeleider . Hierbij wordt er jaarlijks aandacht aan geschonken tijdens een cao dag en tevens een bijscholing.

Naast de pedagogisch medewerkers is er een vrijwilliger aanwezig. Deze vrijwilliger biedt ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers in het helpen begeleiden tevens verzorgen van kinderen in de leeftijd 4-13 jaar, assisteren bij diverse kantoor werkzaamheden, zoals: het maken van roosters / planning en bij het zelfstandig ophalen van de kinderen op school.

Ophaal gebieden
De 10e Montessori , de Meidoorn en de Vissersschool.

Bovenstaande scholen in Amsterdam West zijn de scholen waarvan wij kinderen ophalen. De kinderen worden lopend van school opgehaald door de leidsters.

Indien uw kind op een school zit die niet bij onze BSO is aangesloten, kunt u er wel voor kiezen om uw kind toch op onze BSO te plaatsen.

Openingstijden

De BSO is gesloten op de erkende feestdagen. Elk jaar worden de sluitingsdagen schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt, bijvoorbeeld de nationale feestdagen en studiedagen. Deze zijn ook te vinden op het infoprikbord op de groep.

Schoolweken

Tijdens de schoolweken is de BSO geopend:
Maandag 13:30 – 18:30uur
Dinsdag 13:30 – 18:30uur
Woensdag 11:30 – 18:30 uur
Donderdag 13:30 – 18:30uur
Vrijdag 13:30 – 18:30 uur.

Tarieven
BSO uurtarief is € 7,05

BSO bestaat uit 52 weken waarvan 40 schoolweken en 12 vakantieweken inclusief de studie/marge dagen van de school waarbij uw kind de hele schooldag word opgevangen op de geplaatste contractdagen.

BSO

Extra opvang op schooldag: € 36,50. Extra vakantie opvang of een extra studie/marge dag: € 70,00 per dag. Klik hier om te berekenen hoeveel toeslag u in 2020kunt krijgen.

LRK nummer: 522045820

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam