Kinderopvang Omarm Mij

Kinderopvang Omarm mij is klein van opzet en een warme & veilige omgeving voor de kinderen.

Wij creëren een gezellig en huiselijke sfeer en zo zorgen wij ervoor dat kinderen zich op de opvang thuis voelen en zich volop kunnen ontwikkelen tot zelfredzame kinderen.

 

Kinderopvang Omarm Mij

Kinderopvang Omarm mij is klein van opzet en een warme & veilige omgeving voor de kinderen.

Wij creëren een gezellig en huiselijke sfeer en zo zorgen wij ervoor dat kinderen zich op de opvang thuis voelen en zich volop kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame kinderen.

 

Welkom bij kinderopvang Omarm mij

Welkom

Bij KDV Omarm Mij bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Bij BSO Omarm Mij bieden wij opvang aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Over Ons

Bij kinderopvang Omarm mij staat het kind centraal. De Piramide van ontwikkeling, begeleiding, ontdekken van het bewust zijn staan hierbij voorop.

Wat Bieden Wij

Op spelenderwijs stomen wij het kind klaar, het uitgangspunt is dat het kind zich kan ontwikkelen door op te groeien in een veilige en prettige omgeving.

Kom Op Bezoek

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de leidsters leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis.
Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met het kind omgaan, hiervoor is een wenperiode nodig.

Ook voor de ouder is het wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe opvangsituatie en het ontwikkelen van een goede verstandhouding met de leidsters van essentieel belang en om die reden nodigen we je van harte uit om samen kennis te maken.

Elk kind is uniek

Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid en ontwikkelt zich ook volgens een eigen patroon. Als het kind zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld heeft staat het steviger in zijn leefomgeving.

Door samenspel met andere oefent het kind vaardigheden zoals behulpzaam zijn, communicatie en samenwerken. Door initiatief van kind en leidster omtrent conflicten leert het kind rekening te houden met een ander.

Veelgestelde vragen

Wennen op het KDV

De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met het kind omgaan, hiervoor is er een wenperiode.

Kinderopvang Omarm Mij neemt 2 weken de tijd om het kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving, de groepsruimte, dagindeling en natuurlijk de groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers. Dit bieden wij aan ten behoeve van de emotionele ontwikkeling van het kind.

Tijdens het intakegesprek worden voedingsschema’s, slaapritmes en omgang met het kind besproken. Tijdens de intake worden al deze punten met de ouders besproken en de wenperiode vastgesteld.

Hoe ziet een dag eruit op het KDV?

Vanuit onze visie vinden wij het van belang dat wij het dagritme globaal aanhouden. Wij brengen rust in de dag door mee te bewegen met de behoeften van de kinderen en door ons niet op te laten jagen door ‘tijd’. Wij nemen de tijd voor de kinderen en geven hen persoonlijke aandacht. Een voorbeeld hiervan is dat wij ons tijdens het verschonen van de kinderen volledig richten op het kind dat op de commode ligt, contact maken en onze handelingen benoemen. Bekijk het kopje “Kdv” op onze website voor de globale dagindeling.

Normen & Waarden van KDV Omarm mij

Onze huisregels bestaan uit waarden en normen die wij bij KDV Omarm Mij belangrijk vinden:

  • Wij gaan respectvol met elkaar om, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging
  • Wij geven elkaar de ruimte
  • Wij hebben respect voor autonomie
  • Wij respecteren elkaars waarden en normen
  • Wij zien en horen elkaar
  • Wij spreken elkaar aan op een neutrale manier
  • Wij geven elkaar complimenten
Activiteiten & Uitstapjes

Op de locatie bieden wij de kinderen uitdagende activiteiten aan zoals bv. bewegingsactiviteiten en creatieve activiteiten. De kinderen zijn altijd vrij om te kiezen of zij mee willen doen of zelf willen spelen. Kinderen hebben naast het spelen en bezig zijn, behoefte aan persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerkers. De kinderen krijgen ruimte om te vertellen wat zij hebben beleefd en krijgen de kans om (samen) een activiteit te doen als zij daar om vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn schilderen en knutselen etc.

De kinderen gaan zo veel mogelijk naar buiten. Ook hebben wij de mogelijkheid om samen op stap te gaan. In de nabije omgeving van de locatie bevinden zich een aantal speeltuinen, de bibliotheek en een park waar de kinderen zich kunnen uitleven.

Inschrijvingsprocedure

Het eerste contact moment met de ouders vindt plaats tijdens het telefoongesprek waarbij wij informatie verstrekken en/of tijdens de rondleiding op onze locatie.

Wanneer de ouders voor een rondleiding komen, geven wij hen een open en warm welkom.

We nemen de tijd om samen rustig koffie/thee te drinken en informeren hen over de locatie, groepsindeling en onze pedagogische visie zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor Kinderopvang Omarm Mij.  

 

 

 

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam