kinder

Contact:

Admiraal de Ruijterweg 58,1056 GL Amsterdam.
Telefoon: +31(0)207 769 015
MOB: +31(0)628 444 151

Vve

VVE programma
Ook werken wij gericht met een VVE programma, die zorgt ervoor dat wij inzicht krijgen over de ontwikkeling van het kind.
Piramide is opgebouwd rondom projecten die zich richten op de 8 ontwikkelingsgebieden; Die gaan over de belevingswereld van het kind denk hierbij aan mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, deze worden aangeduid d.m.v. een themaraam. Deze zijn in een jaarplanning en overzicht vastgesteld . Op het informatiebord worden de projecten bekend gemaakt. Piramide biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van leidsters en kind. Hierdoor is het eenvoudig om de Piramide -activiteiten vanuit doelen te plannen en te registreren.

Belangrijk voor het kind

Om het ontwikkelingsniveau van een kind te monitoren, wordt er iedere jaar binnen ons kinderdagverblijf, een ontwikkelingsobservatie afgenomen.

Wanneer het kind de leeftijd heeft bereik van 3 a 3,5 jaar wordt er een algehele observatie afgenomen meer bekend als de “Cito toets”. Met het Cito Volgsysteem “jonge kind” volgen wij de ontwikkelingen van het kind. Het gaat om de gebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal- en rekenontwikkeling. Aan de hand hiervan stemmen wij het aanbod in de groep beter af op de behoefte van het kind. De ontwikkeling die voortkomt uit het Cito Volgsysteem “jonge kind” wordt ondersteund door het Hulpprogramma Peutervolgsysteem. Deze bestaat uit de hulpboeken Taal, Ordenen en Ruimte, dit maakt de overdracht naar de basisschool makkelijker.

MEMO

Kinderopvang Omarm Mij biedt

Wij maken ook gebruik van MEMO, dit staat voor memorabele momenten. Hierbij komt iemand met een muziekinstrument langs om kinderen te laten zien, horen en te voelen wat zo een instrument allemaal kan.


Dit gebeurd 2x in de maand. Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Muziek maakt deel uit van je indentiteit en vormt ons als mensen. Memorabele Momenten brengt podiumkunst naar zeer jonge kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Memo stimuleert op speelse wijze hun ontwikkeling, vergroot hun wereld en verrijkt hun dagelijkse leven. Onze kinderopvang omarmt geluiden, klanken en tonen tijdens de dagelijkse ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt niet alleen door middel van zang of het opzetten van een cd gestimuleerd, maar ook door het bieden van Memo binnen onze kinderopvang.

De kinderen leren de diverse muziekinstrumenten kennen, maken kennis met verschillende artiesten en zijn deel van hun eigen muzikale vorming

Persoonlijke competenties!

Kinderopvang Omarm mij besteedt heel veel aandacht aan de zelfredzaamheid van kinderen en de (groei van) hun zelfvertrouwen. De drang om zich te ontwikkelen is van nature aanwezig. Een belangrijk middel om grip te krijgen op hun omgeving is het spel.
De aanpak gebeurt individueel door het stimuleren van het ‘zelf doen’ bij het uit- en aankleden, eten en drinken en potje doen enz. en door het aanbieden van een stimulerende omgeving met veel uitdagend spel en leermateriaal.
In de groep wordt hier spelenderwijs aandacht aan besteed: samen opruimen, gezamenlijk presteren waardoor het kind ontdekt waar hij/zij goed in is. Het maken van werkjes, nieuwe ervaring op doen en hiervoor complimentjes ontvangen bevordert het zelfvertrouwen van het kind. Door consequentie en continuïteit krijgt het kind hier grip op.

Motorische ontwikkeling

Bij de lichamelijke of motorische ontwikkeling van het kind wordt onderscheid gemaakt tussen de fijne en grove motoriek. In onze opvang besteden wij door allerlei activiteiten aandacht aan de grove motoriek ( kruipen, lopen, springen, dansen, gooien en vangen enz.).

Dat gaat altijd spelenderwijs, bij voorkeur buiten waar er volop kan worden gespeeld, gerent, geklommen en gefietst. In de nabije omgeving van de locaties bevinden zich een aantal speeltuinen en park en waar de kinderen zich goed kunnen uitleven Ook binnen is er meer dan genoeg bewegingsruimte.

Dergelijke activiteiten gebeuren vaak met de groep, maar natuurlijk wordt ook op individueel niveau hier aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij het stimuleren en oefenen van het omrollen en kruipen door een baby.

De fijne motoriek wordt op onze kinderopvang op verschillende manieren gestimuleerd, ook dat gaat vaak spelenderwijs en in combinatie met allerlei andere activiteiten. De oog- handcoördinatie wordt onder ander gestimuleerd bij het zelf aan- en uitkleden, bij het zelfstandig eten, bij het knutselen ( knippen, plakken, kleuren, verven, rijgen enz.) en bij het spelen met allerlei speelgoed (blokken, lego enz.).