kinder

Contact:

Admiraal de Ruijterweg 58,1056 GL Amsterdam.
Telefoon: +31(0)207 769 015
MOB: +31(0)628 444 151

Belasting

Bruto tarieven

Onze tarieven voor de dagopvang zijn bruto tarieven. Bruto tarieven wil zeggen dat ouders via de belastingdienst en eventueel via hun uitkeringsinstantie maandelijks een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De daadwerkelijke netto kosten kunnen aanmerkelijk lager zijn. Dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen. U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen (www.belastingdienst.nl) een aanvraag indienen voor een maandelijkse kinderopvangtoeslag aan de hand van een speciaal formulier. De Belastingdienst keert zowel het werkgevers- als het overheidsdeel uit.

Vanaf 2013 verstrekt de overheid alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal één maand na de start van kinderopvang is ingediend. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen. Wij willen u informeren dat net als bij de voorlopige teruggave voor hypotheekrente, controleert de Belastingdienst de hoogte van de bedragen niet vooraf. Als u achteraf niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het raadzaam om de verwachte kosten voor kinderopvang zo reëel mogelijk in te vullen, en desnoods gedurende het jaar aan te passen.

Klik hier om meteen een proef berekening te maken Proefberekening kinderopvangtoeslag. Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2016 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 10 april 2016 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2016 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tarieven 2016

Kinderopvang Omarm Mij is 52 weken in het jaar geopend. Wij hanteren geen zomersluiting. De genoemde tarieven zijn inclusief de benodigdheden zoals luiers/billendoekjes, warme maaltijden en alle activiteiten. Zie hieronder voor de huidige tarieven. (typfouten onder voorbehoud).

Prijslijst Omarm Mij 2016

Dagopvang Uren per jaar Uren per maand Per uur Per maand Per jaar
5 dagen 2805 238,35 €6,80 € 1.620,80 € 1.9449,60
4 dagen 2244 190,68 € 6,80 € 1.296,64 € 15.559,68
3 dagen 1683 143,01 € 6,80 € 972,48 € 11.669,76
2 dagen 1122 95,34 € 6,80 € 648,32 € 7.779,84
1 dag 561 47,67 € 6,80 € 324,16 € 3.889,92
De bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten.

        

Extra opvang

        
Hele dag € 74,80
Halve dag € 37,40

  
 

Agenda